طرح ماه عسل

طرح ماه عسل

ستاد رفاهی برای آن دسته از اعضا هیات علمی و غیر هیات علمی که در سال 97-98 ازدواج نموده اند سه روز اقامت رایگان( هتل 5 ستاره) در مشهد مقدس، در نظر گرفته است.