نحوه تقاضای بانک تجات:

 

  1. اعضای محترم هیئت علمی لطفا درخواست وام خود (با ذکر نوع وام) را به مسئول کارگزینی اعضای هیئت علمی (آقای بهنام مومنه) ارسال نمائید.
  2. کارکنان محترم دانشگاه رازی، لطفا درخواست وام خود (با ذکر نوع وام) را به مسئول کارگزینی کارکنان (خانم معصومه عظیمی) ارسال نمائید.

پس از ارسال نامه درخواست وام (پس از 24 ساعته از ارائه درخواست) همکاران محترم با مراجعه به بانک تجارت شعبه دانشگاه نسبت به تکمیل مدارک اقدام نمائید.

فرم بانک تجارت:

قابل توجه همکاران گرامی، برای دریافت برگه تسهیلات بانک تجارت لطفا اینجا کلیک کنید.

بانک تجارت

وام  مسکن:

مبلغ وام 250/000/000  تومان

مدت زمان باز پرداخت  مبلغ قسط  تومان  مبلغ کل سودتومان
3ساله 9/039/000 75/371/790
4 ساله 7/444/000 102/500/220
5 ساله 6/349/000 130/901/630
6 ساله 5/702/000 160/540/450
7 ساله 5/255/000 191/374/799
8 ساله 4/931/000 223/357/337
10 ساله 4/505/000 290/555/780
15 ساله 4/026/000 474/619/594
20 ساله 3/859/000 675/986/984

وام تعمیر مسکن:

برای اعضای هیئت علمی: 35 میلیون- 36 قسط- بازپرداخت ماهانه 12653347 ریال

وام خرید خودرو:

برای پرسنل: 15 میلیون - 36 قسط- بازپرداخت ماهانه: 5422863 ریال

برای اعضای هیئت علمی: 25 میلیون - 36 قسط- بازپرداخت ماهانه: 9038105 ریال

وام کالا و لوازم خانگی:

برای پرسنل: 10 میلیون - 36 قسط- بازپرداخت ماهانه: 3615242ریال

برای اعضای هیئت علمی: 15میلیون - 36 قسط- بازپرداخت ماهانه: 5422863ریال

وام قرض الحسنه:

2میلیون - 24 قسط- بازپرداخت ماهانه: 91000 تومان