ثبت نام عتبات دانشگاهی خرداد 1398 - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام عتبات دانشگاهی خرداد 1398

ثبت نام عتبات دانشگاهی خرداد 1398


ثبت نام عتبات دانشگاهیان ویژه اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه ها/ همراه با وام هزینه سفر،18 تا 27خرداد ماه در سایت  www.labbayk.ir  آغاز شد.