برگزاری چهارمین نشست شورای رفاهی دانشگاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری چهارمین نشست شورای رفاهی دانشگاه

برگزاری چهارمین نشست شورای رفاهی دانشگاه


به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، چهارمین نشست شورای رفاهی دانشگاه، روز چهارشنبه بیست‌ودوم اسفندماه ۱۳۹۷ به ریاست دکتر اعلمی‌آل‌آقا رئیس دانشگاه رازی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، خشایار شیخی عضو شورای رفاهی دانشگاه رازی به ارائه عملکرد سال ۹۷ ستاد رفاهی پرداخت و در ادامه این جلسه از زحمات دکتر علی‌اشرف خزایی مسئول سابق ستاد رفاهی تقدیر شد.

در ادامه جلسه، دکتر هادی عبادی عضو هیأت علمی گروه معماری با ابلاغ معاون اداری-مالی دانشگاه به عنوان رئیس جدید ستاد رفاهی معرفی گردید.

در پایان، حاضرین در جلسه در خصوص خانه‌های سازمانی دانشگاه به بحث و تبادل نظر پرداخته و در خصوص بهبود وضعیت خانه‌های سازمانی دانشگاه تصمیماتی اتخاذ گردید.