مهمانسرا ی دانشگاه رازی

 

 

 

مهمانسرای دانشگاه رازی

( کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی 3427 4572_ 09354231111 آقای مسعود رحیمی)

 

ردیف

شماره اتاق

تعداد تخت

امکانات رفاهی

هزینه (ریال)

1

یک

دو تخته

یخچال، تلویزیون، تخت، حمام

800000

2

دو

سرویس خواب دو نفره

یخچال، تلویزیون، تخت، حمام

اتاق vip

3

سه

دو تخته

یخچال، تلویزیون، تخت، حمام

800000

4

چهار

دو تخته

یخچال، تلویزیون، تخت، حمام

800000

5

پنج

دو تخته

یخچال، تلویزیون، تخت، حمام

800000

6

شش

شش تخته

یخچال، تلویزیون، تخت، حمام

2400000

7

هفت

سه تخته

یخچال، تلویزیون، تخت، حمام

1200000

8

هشت

چهار تخته

یخچال، تلویزیون، تخت، حمام

1600000

9

نه

سه تخته

یخچال، تلویزیون، تخت، حمام

1200000

10

ده

چهار تخته

یخچال، تلویزیون، تخت، حمام

1600000

11

یازده

سه تخته

یخچال، تلویزیون، تخت، حمام

1200000

12

دوازده

دو تخته

یخچال، تلویزیون، تخت، حمام

800000

13

سیزده

سه تخته

یخچال، تلویزیون، تخت، حمام

1200000

14

چهارده

سه تخته

یخچال، تلویزیون، تخت، حمام

1200000

 

 

نکته

سرویس بهداشتی و آشپز خانه تمامی اتاق ها مشترک می باشد .