مراکز ورزشی

فضاهای ورزشی سرپوشیده:

 

ردیف

نام مکان

آدرس

شماره تماس 

۱

سالن ورزشی شماره یک

پردیس دانشگاه رازی ، طبقه همکف مدیریت تربیت بدنی  

۰۸۳۳۴۲۸۳۲۶۹

۲

سالن ورزشی شماره دو

پردیس دانشگاه رازی ،  طبقه همکف مدیریت تربیت بدنی

۰۸۳۳۴۲۸۳۲۶۹

۳

سالن ورزشی شماره سه

پردیس دانشگاه رازی ، روبروی استخر دانشگاه

۰۸۳۳۴۲۸۳۲۶۹

۴

سالن تنیس روی میز

پردیس دانشگاه رازی ، مجموعه ورزشی شماره ۳، روبروی استخر دانشگاه

۰۸۳۳۴۲۸۳۲۶۹

۵

سالن ورزش های رزمی

پردیس دانشگاه رازی ، مجموعه ورزشی شماره ۳، روبروی استخر دانشگاه

۰۸۳۳۴۲۸۳۲۶۹

۶

سالن ورزشی فجر

بلوار شهید بهشتی،نرسیده به چهار راه بسیج، ساختمان رنو

۰۸۳۳۸۲۳۷۲۶۵

۷

سالن ورزشی دانشکده علوم اجتماعی

بلوار شهید بهشتی،روبروی بیمارستان امام علی ، دانشکده علوم اجتماعی  

۰۸۳۳۸۳۶۸۰۷۰

۸

سالن چند منظوره کشاورزی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی

۰۸۳۳۴۲۸۳۲۶۹

۹

سالن کشتی

بلوار شهید بهشتی،روبروی بیمارستان امام علی ، دانشکده علوم اجتماعی  

۰۸۳۳۸۳۶۸۰۷۰

۱۰

سالن بدنسازی دانشکده تربیت بدنی

پردیس دانشگاه رازی ، طبقه همکف مدیریت تربیت بدنی

۰۸۳۳۴۲۸۳۲۶۹

۱۱

سالن بدنسازی خوابگاه شهید اشرفی

پردیس دانشگاه رازی ، خوابگاه شهید اشرفی

۰۸۳۳۴۲۸۳۲۶۹

۱۲

سالن بدنسازی خوابگاه شهید مطهری

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی  ، خوابگاه شهید مطهری

۰۸۳۳۴۲۸۳۲۶۹

۱۳

سالن بدنسازی خوابگاه کوثر

پردیس دانشگاه رازی ، خوابگاه کوثر

۰۸۳۳۴۲۸۳۲۶۹

۱۴

سالن زورخانه

پردیس دانشگاه رازی، پشت سالن ورزشی شماره ۳

۰۸۳۳۴۲۸۳۲۶۹

۱۵

سالن ایروبیک

پردیس دانشگاه رازی، پشت سالن ورزشی شماره ۳

۰۸۳۳۴۲۸۳۲۶۹

۱۶

استخر

پردیس دانشگاه رازی

۰۸۳۳۴۲۷۹۶۱۶

 

 
 
فضاهای ورزشی روباز:
 

ردیف

نام مکان

آدرس

۱

زمین چمن و پیست دو و میدانی

پردیس دانشگاه رازی

۲

زمین چمن  دانشکده کشاورزی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

۳

فارتلک

پردیس کشاورزی

۴

زمین  آسفالت والیبال

پردیس دانشگاه رازی ، خوابگاه شهید اشرفی

۵

زمین  آسفالت بسکتبال

پردیس دانشگاه رازی ، خوابگاه شهید اشرفی

۶

زمین آسفالت فوتبال

پردیس دانشگاه رازی ، خوابگاه شهید اشرفی

۷

فضای رو باز دانشکده دامپزشکی

دانشکده دامپزشکی

۸

ایستگاه تندرستی و آمادگی جسمانی

پردیس دانشگاه رازی ، خوابگاه شهید اشرفی

۹

فضای رو باز خوابگاه شهید مطهری

پردیس دانشگاه رازی ، خوابگاه شهید مطهری

۱۰

فضای رو باز خوابگاه های دختران

خوابگاه های شهید مفتح، شهید بهشتی، کوثر و حضرت زینب(س)

 
 

    

 

 

استفاده کارکنان و اعضای هیئت علمی از استخر دانشگاه رازی

 

آقایان: 

__________________

خانم ها:

__________________

روزهای فرد روزهای زوج
ساعت 20- 18 ساعت 20- 18

 

 

 

 

استخر پازیریک

 

استخر پازیریک با تخفیف 20%

 

 

 

 

کرمانشاه - میدان فردوسی - خیابان سراب قنبر - انتهای کوچه شهید احمد حجتی

 083-37247404