بلیط نیم بهای سینما آزادی

 

استفاده کارکنان و اعضای هیئت علمی  دانشگاه رازی به همراه دو نفر از اعضای خانواده از بلیط نیم بهای سینما آزادی، یک بار در طی هفته با ارائه کارت پرسنلی دانشگاه

 

مجتمع زبان‌های خارجی کرمانشاه

 

۱۵% تخفیف ویژه اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه رازی و خانواده محترم آنان در تمام مقاطع